Despre mine

Maya îşi desfăşoară generoasă şi ispititoare vălurile, îşi ţese neobosită plasele de iluzii, ne întinde “lucii mreje”, totul ca să ne ţină adormiţi, captiv(aţ)i, supuşi. Să nu vedem un sens dincolo de ea, să ne mulţumim cu atât. Dar este viaţa aceasta un scop în sine?

Eu am convingerea că este mai mult. Şi că vălurile pot fi date încetişor la o parte, iar cei care au voinţă, inteligenţă şi dăruire pot reuşi să vadă mai mult. Şi să trăiască mai mult. Pentru că altfel, la ce bun?